ADVOCATENKANTOOR DIRKZWAGER
Home Medewerkers Werkterreinen Werkwijze Tarieven Contact Klachtenregeling Links en downloads
Een klein kantoor maar groot in het bewaken van uw belangen
DIRKZWAGER BEWIND
© Dirkzwager Bewind
2007  De Gouden Zandloper  Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland
Genomineerd
Wij zijn gelieerd aan: Advocatenkantoor     Dirkzwager     genomineerd in:
                          DIRKZWAGER BEWIND IS NOG NIET OPERATIONEEL! WIJ ZIJN IN AFWACHTING VAN DE GOEDKEURING VAN DE RECHTBANK, DEZE WORDT BEGIN FEBRUARI 2019 VERWACHT.
ONZE VISIE DOELSTELLING: De doelstelling van Dirkzwager Bewind is om elke cliënt de aandacht te geven die hij of zij verdient en nodig heeft. Het is immers al vervelend genoeg dat u, om wat voor reden dan ook, niet meer in staat bent uw eigen financiën te overzien of te behartigen. Nog erger is het als u hierdoor zelfs in de problemen bent gekomen, bijvoorbeeld omdat er schulden zijn ontstaan en u niet weet hoe deze situatie zelf op te lossen. Wij willen graag de last van de behartiging van uw financiën van u overnemen en, als nodig, proberen de schuldenlast weg te werken. Dit alles in het kader van een door de Kantonrechter uitgesproken Beschermingsbewind.
CHRISTELIJKE LEVENSVISIE:
Uitgangspunt bij onze hulpverlening vormen de normen en waarden zoals die in de Bijbel zijn opgetekend. Het zijn deze normen en waarden die in ons leven als christen centraal staan. Dat betekent dat eerlijkheid voorop staat, zowel naar de cliënt, als ook naar derden wederpartij toe. Dat wij ons bij onze dienstverlening laten leiden door Bijbelse beginselen betekent niet dat wij alleen christenen willen bijstaan. Wij beseffen dat iedereen in de hierboven genoemde situatie terecht kan komen. Daarom staan wij iedereen graag terzijde bij het oplossen van de problemen, onafhankelijk van het geloof en/of de achtergrond van de cliënt, zo lang niet verwacht wordt dat wij inbreuk maken op deze door ons gekoesterde normen en waarden. Daarnaast verwachten wij van onze cliënten dat ook zij eerlijk zijn. Deze eerlijkheid is noodzakelijk voor de vertrouwensrelatie die wij met u, onze cliënt, moeten hebben om uw belangen naar behoren te kunnen behartigen.
NIEUWE OPDRACHTEN: Graag willen wij elke cliënt de benodigde en gewenste aandacht geven. Om dat te kunnen blijven doen, is het soms noodzakelijk om te besluiten tijdelijk geen nieuwe zaken meer aan te nemen. Alleen hierdoor kan gegarandeerd worden dat de persoonlijke aandacht gehandhaafd blijft. Mocht u onverhoopt met deze situatie geconfronteerd worden, dan vragen wij uw begrip hiervoor. Immers ook u wilt dat u de juiste aandacht krijgen.
Home