Home Medewerkers Werkterreinen Werkwijze Tarieven Contact Klachtenregeling Links en downloads
DIRKZWAGER BEWIND
WERKWIJZE
© Dirkzwager Bewind
2007  De Gouden Zandloper  Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland
Genomineerd
Nadat u contact met ons hebt gezocht,nemen wij telefonisch een aantal zaken door. Als blijkt dat u in aanmerking kunt komen voor bewindvoering, maken wij een afspraak om nader kennis te maken. Tijdens dit gesprek leggen wij aan u uit wat bewindvoering inhoudt. Ook bekijken wij met u welke zaken al geregeld zijn, wat nog geregeld moet worden en of de de inkomsten en uitgaven kloppen. Op basis hiervan maken wij een trajectplan waarin ook uw persoonlijke doelen kunnen worden opgenomen. Daarnaast ontvangt u ons Reglement & Voorwaarden. Als er een duidelijk beeld is verkregen van alle zaken en beschermingsbewind de beste keuze is dan helpen wij met de aanvraag voor het beschermingsbewind. De aanvraag wordt inhoudelijk behandeld door de Kantonrechter. Dan wordt ook bepaald of wij ook daadwerkelijk uw bewindvoerder worden. Vanaf het moment dat het beschermingsbewind wordt uitgesproken en wij als bewindvoerder worden aangewezen, zijn wij officieel uw bewindvoerder. Vanaf dat moment gaan al uw geldzaken via ons lopen. Al de bekende instanties worden over het beschermingsbewind geïnformeerd. Tevens wordt verzocht om al de correspondentie voortaan naar ons te sturen. Uw inkomsten gaan vanaf dat moment naar een aparte bankrekening waarin u inzage heeft maar waarvan u geen betalingen kan verrichten. Wij betalen van deze gelden uw vaste lasten, uw leefgeld en als daarvan sprake is aflossingen op uw schulden. Voor u wordt een bankrekening geopend waar u wekelijksde geld op ontvangt dat bedoeld is voor uw dagelijkse uitgaven Wij houden u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot het bewind en bij vragen kunt u uiteraard per e-mail of telefoon contact met u opnemen. Eenmaal per jaar leggen wij rekening verantwoording af aan de rechtbank ten aanzien van het bewind. Hierdoor is gegarandeerd dat er zorgvuldig met het beschermingsbewind wordt omgegaan. Wij hechten veel waarde aan contact tussen alle betrokken partijen om u te helpen bij het bereiken van uw persoonlijke doelen.
Wij zijn gelieerd aan: Advocatenkantoor     Dirkzwager     genomineerd in: